Home » Pencarian untuk pedang saidina ali waktu perang

Tulisan pedang saidina ali waktu perang berhasil ditemukan.
Silahkan lihat pedang saidina ali waktu perang lebih lanjut.

Khalifah Umar al-Khattab ra, Pintar Membezakan Antara Haq dan Batil

Khalifah Umar al-Khattab ra, Pintar Membezakan Antara Haq dan Batil

Khalifah Umar al-Khattab ra Khalifah Kedua, Pintar Membezakan Antara Haq dan Batil Pengenalan: Khalifah Umar b. Al-Khattab ra merupakan khalifah Islam yang kedua selepas Khalifah Abu Bakar ra. Perlantikannya merupakan wasiat daripada Khalifah Abu Bakar. Sirah Umar Al-Khattab: Nama penuhnya ialah Umar b. Al-Khattab b. Naufal b. Abdul Uzza b. Rabah b. Abdullah b. Qarth […]

[ 0 Komentar / 318x diLihat ]

Ali bin Abu Thalib ra, Singa Allah yang wajahnya dimuliakan Allah

Ali bin Abu Thalib ra, Singa Allah yang wajahnya dimuliakan Allah

Khalifah Ali bin Abu Thalib ra Khalifah Keempat, Singa Allah Yang Dimuliakan Wajahnya Oleh Allah Ketika Khalifah Uthman bin Affan ra wafat, warga Madinah dan tiga pasukan dari Mesir, Basrah dan Kufah bersepakat memilih Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah baru. Menurut riwayat, Ali sempat menolak penunjukan itu. Namun semua mendesak beliau untuk memimpin umat. […]

[ 2 Komentar / 1678x diLihat ]

Saidina Thalhah bin Ubaidillah ra

Saidina Thalhah bin Ubaidillah ra

Saidina Thalhah bin Ubaidillah ra Thalhah bin Ubaidillah berpergian dengan sebuah kafilah Quraisy berniaga ke Syam. Setibanya di Bushra, para pedagang Quraisy masuk ke pasar yang ramai hendak berjual beli. Lain halnya dengan Thalhah yang muda usia, pengetahuan dan pengalamannya mengenai perdagangan tidak seperti para pedagang yang tua-tua. Tetapi pemuda itu pintar dan cerdik, sehingga […]

[ 0 Komentar / 281x diLihat ]

Saidina Zubayr ibn al-Awwam ra, Prajurit Allah

Saidina Zubayr ibn al-Awwam ra, Prajurit Allah

Saidina Zubayr ibn al-Awwam ra Perajurit Allah Pengiring Rasulullah Antara Thalhah dan Zubayr adalah dua serangkai. Bila yang seorang disebut maka yang kedua pun disebut. Mereka sama-sama beriman pada tahun yang sama dan wafat dalam tahun yang sama pula. Kedua-duanya tergolong dalam sepuluh orang yang ?mubasyarin bil jannah?. Zubayr masuk Islam dalam usia lima belas […]

[ 0 Komentar / 409x diLihat ]
Page 1 of 212