Doa Ketika Hendak Keluar Rumah

Doa Ketika Hendak Keluar Rumah

BISMILLAAHI TAWAKKALTU ‘ALALLAAHILAAHAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAHI. ALLAAHUMMA INNII A’UUDZU BIKA AN ADHILLA AU UDHALLA AU ADZILLA AU UDZALLA AU AZILLA AU UZALLA AU AZHLIMA AU UZHLAMA AU AJHALA AU YUJHALA ‘ALAYYA.

“Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, Wahai Allah! Sesmgguhnya aku berlindung kepada Engkau dari menjadi sesat atau disesatkan, hina atau dihinakan, tergelincir atau digelincirkan, zhalim atau dizhalimi, bodoh atau dibodohi.”

Keterangan:
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Kharaa’ithi dalam MAKAARIMUL AKHLAAQ dari Ka’ab ra. diceritakan bahwa apabila seorang laki-laki keluar dari rumahnya, setan-setan menyambutnya. Jika ia membaca: “Bismiilah”, malaikat berkata: “Engkau telah diberi petunjuk!” Jika ia membaca: “Tawakkaltu ‘alallaahi”, malaikat berkata: “Engkau telah dicukupi!” Jika ia membaca: “Laa haula wa laa quwwata illaabillaahi”, malaikat beikata: “Engkau telah dipelihara!”Maka setan-setan itu pun berkata satu sama lain:” Apa peluang kalian terhadap orang yang telah diberi petunjuk, dipelihara dan dilindungi?”

Sumber : Buku Pedoman Do’a dan Wirid Edisi Lengkap Ust. Drs. Ahmad Seadie Penerbit : Rica Grafika Jakarta

Recommended For You