Suara Hati Seorang Istri Saat Suami Ingin Menikah Lagi

Terasa dunia akan runtuh ketika kau meminta izin kepadaku untuk menikah lagi. Membayangkan kau, suamiku tersayang, sedang membagi cinta, perhatian dan segala kesenangan duniawi lainnya dengan wanita lain, bukan hanya sekedar mendatangkan... Read more »

Umar Bin Abdul Aziz-Khalifah Pilihan Dinasti Umayyah

Umar Bin Abdul Aziz-Khalifah Pilihan Dinasti Umayyah: Adil, jujur, sederhana dan bijaksana. Itulah ciri khas kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tak salah bila sejarah Islam menempatkannya sebagai ?khalifah kelima? yang bergelar... Read more »

Ali bin Abu Thalib ra, Singa Allah yang wajahnya dimuliakan Allah

Khalifah Ali bin Abu Thalib ra Khalifah Keempat, Singa Allah Yang Dimuliakan Wajahnya Oleh Allah Ketika Khalifah Uthman bin Affan ra wafat, warga Madinah dan tiga pasukan dari Mesir, Basrah dan Kufah... Read more »