Bangunan berbentuk binatang raksasa di Indonesia

Museum Komodo Museum Komodo adalah bangunan yang berbentuk Komodo Raksasa yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Panjangnya 72 meter, dengan lebar 25 meter dan tinggi 23 meter. Bangunan ini merupakan... Read more »

Gajah Sumatera Tewas Kekenyangan

Gajah Sumatera (Elephas maximus Sumatrae) yang ditemukan mati pada 2011 di sekitar perkebunan kelapa sawit PT Alno dalam Kecamatan Putria Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, diduga akibat terlalu banyak makan pupuk jenis urea.... Read more »

Abu Bakar – Khalifah Pertama Islam

Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra Khalifah Pertama, Teman Setia Yang Banyak Berkorban Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan pesan siapa yang harus menggantikannya sebagai pemimpin umat. Beberapa kerabat Rasul berpendapat bahwa Ali bin... Read more »

Khalifah Umar al-Khattab ra, Pintar Membezakan Antara Haq dan Batil

Khalifah Umar al-Khattab ra Khalifah Kedua, Pintar Membezakan Antara Haq dan Batil Pengenalan: Khalifah Umar b. Al-Khattab ra merupakan khalifah Islam yang kedua selepas Khalifah Abu Bakar ra. Perlantikannya merupakan wasiat daripada... Read more »

Utsman bin Affan ra, Malaikat Berasa Malu Kepadanya

Khalifah Utsman bin Affan ra Khalifah Ketiga, Malaikat Berasa Malu Kepadanya Pengenalan Khalifah Utsman merupakan khalifah Islam yang ketiga selepas Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar al-Khattab. Beliau dilantik menjadi khalifah melalui... Read more »

Ali bin Abu Thalib ra, Singa Allah yang wajahnya dimuliakan Allah

Khalifah Ali bin Abu Thalib ra Khalifah Keempat, Singa Allah Yang Dimuliakan Wajahnya Oleh Allah Ketika Khalifah Uthman bin Affan ra wafat, warga Madinah dan tiga pasukan dari Mesir, Basrah dan Kufah... Read more »

Saidina Thalhah bin Ubaidillah ra

Saidina Thalhah bin Ubaidillah ra Thalhah bin Ubaidillah berpergian dengan sebuah kafilah Quraisy berniaga ke Syam. Setibanya di Bushra, para pedagang Quraisy masuk ke pasar yang ramai hendak berjual beli. Lain halnya... Read more »

Saidina Zubayr ibn al-Awwam ra, Prajurit Allah

Saidina Zubayr ibn al-Awwam ra Perajurit Allah Pengiring Rasulullah Antara Thalhah dan Zubayr adalah dua serangkai. Bila yang seorang disebut maka yang kedua pun disebut. Mereka sama-sama beriman pada tahun yang sama... Read more »

Saidina Abdurrahman bin 'Auf ra

Saidina Abdurrahman bin ?Auf ra Saudagar Yang Berniaga Dengan Allah Saidina Abdurrahman bin ?Auf ra termasuk dalam kelompok delapan orang yang mula-mula memeluk Islam; termasuk dalam kelompok sepuluh yang diberi khabar gembira... Read more »

Saidina Sa?ad bin Abi Waqqash ra, Pemanah Muslim Pertama

Saidina Sa?ad bin Abi Waqqash ra Pelempar Panah Pertama Pada Jalan Allah Siapakah dia singa yang menyembunyikan kukunya itu? Dan siapakah dia yang bila datang kepada Rasulullah ketika berada di antara shahabat-shahabatnya;... Read more »