Doa Ketika Memasuki Rumah Sendiri

Doa Ketika Memasuki Rumah Sendiri

ALLAAHUMMA INNII AS’ALUKA KHAIRAL MAULAJI WA KHAIRAL MAKHRAJI BISMILLAAHI WALAJNAA WA BISMILLAAHI KHARAJNAA WA ‘ALALLAAHI RABBINAA TAWAKKALNAA.

“Wahai, Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluar. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah pula kami keluar. Hanya kepada Allah, Tuhan kami, kami berserah diri.”

Keterangan:
Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Abu Malik al-Asy’ari ra. dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Apabila seseorang memasuki rumahnya, maka bacalah: (beliau membaca doa diatas), lalu berilah salam kepada ahlinya.” Salam yang beliau maksudkan adalah: “ASSALAAMU ‘ALAIKUM!” Akan tetapi apabila kita sudah tahu pasti bahwa rumah tersebut tak ada penghuninya, salam yang kita ucapkan adalah: ASSALAAMU ‘ALAINAA WA’ALAA ‘IBAADlLLAAHISH SHAALIHIIN.” (Semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shaleh!).

Sumber : Buku Pedoman Do’a dan Wirid Edisi Lengkap Ust. Drs. Ahmad Seadie Penerbit : Rica Grafika Jakarta

Recommended For You