Doa Ketika Bangun Tidur

Doa Ketika Bangun Tidur

LAAILAAHA ILLAA ANTA SUBHAANAKALLAAHUMMA ASTAGHFIRUKA LIDZANBII WA AS’ALUKA RAHMATAKA. ALLAAHUMMAZIDNII ‘ILMAN WA LAA TUZIGH QALBII BA’DA IDZ HADAITANII WA HABLII MIN LADUNKA RAHMATAN INNAKA ANTAL WAHHAA.

“Tak ada Tuhan selain Engkau! Maha suci Engkau wahai Allah! Aku mohon ampun kepada Engkau terhadap dosaku, dan aku mohon kepada Engkau rahmat Engkau. Wahai Allah! Tambahkanlah ilmu kepadaku dan janganlah Engkau jadikan hatiku condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepadaku, dan karuniakanlah kepadaku rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karnia)”.

AL-HAMDULILLAAHIL LADZII AHYAANAA BA’DAMAA AMAATANAA WA ILAIHIN NUSYUURU.

“Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan (membangunkan) kami setelah kami mati (tidur), dan hanya kepada-Nya lah kami akan dibangkitkan”.

ALHAMDULILLAAHILAAHIL LADZIIRADDA ‘ALAYYARUUHII WA ‘AAFAANII FII JASADII WA ADZINA LII BIDZIKRIHI.

“Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku, memberikan kesehatan tubuhku, dan mengizinkan aku mengingat (menyebut)-Nya kembali”.

Keterangan :
Siti Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda : “Tidaklah seseorang yang pada saat Allah mengembalikan ruhnya (bangun tidur) lalu membaca :

LAA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAHU LAA SYARIIKA LAHU LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WA HUWA ‘ALAA KULLI SYAI’IN QADIIRUN.

“Tak ada Tuhan kecuali Allah sendiri, tak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya lah kerajaan dan milik-Nya lah segala puji. Dan dia Maha kuasa atas segala sesuatu”.
Kecuali Allah akan mengampuni segala dosanya sekalipun banyaknya seperti buih di lautan. Atau boleh pula membaca :

AL HAMDULILLAAHIL LADZII KHALAQAN NAUMA WAL YAQZHATA. AL-HAMDULILLAAHIL LADZII BA’ATSANII SAALIMAN SAWIYYAN. ASYHADU ANNALLAAHA YUHYIL MAUTAA WA HUWA ‘ALAAKULLI SYAI’IN QADIIRUN.

“Segala puji milik Allah, yang telah menciptakan tidur dan bangun. Segala puji milik Allah, yang telah membangkitkan (membangunkan) kami dengan selamat dan baik. Aku bersaksi bahwa Allah menghidupkan orang-orang yang mati dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu”.
Jika kita baca doa ini, Allah akan menjawab : “Benarlah hamba-Ku!” Aisyah juga berkata : Rasulullah saw, jika bangun di malam hari membaca takbir “Allaahu Akbar” (Allah Maha Besar) 10 kali, tahmid “Alhamdu lillaahi” (segala puji milik Allah) 10 kali, tasbih “Subhaanallaahi Qudduus” (Maha suci Zat Yang Maha suci) 10 kali, istighfar “Astaghfirullaahal ‘azhiim” (Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung) 10 kali, tahlil “Laa Illaha Illallahu” (Tak ada Tuhan selain Allah) 10 kali, lalu membaca :

ALLAAHUMMA INNII A’UUDZU BIKA MIN DHIIQID DUNYAA WA DHIIQI YAUMIL QIYAAMATI. 10 kali

“Wahai Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kesempitan (kesusahan) dunia dan kesempitan (kesusahan) hari kiamat”.
setelah itu baru Rasulullah memulai shalat.

Sumber : Buku Pedoman Do’a Dzikir & Wirid Edisi Lengkap Ust. Drs. Ahmad Seadie Penerbit : Rica Grafika Jakarta

Recommended For You